to main page
Ady-Tur_Huvaj
-
I
Ё А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
selected terms: 12,541 page 3 of 628
41. Iае / Iей
Iае / Iей I КЪЭХЪУН (~ къэхъу / ~ къохъу); дэи / дей КЪЭХЪУН (~ къэхъу / ~ къохъу); къызэIэхьан / къызэIыхьэн (къызэIэхьэ / къызэIохьэ); къэгумэкIын / къэгумэщIын (къэгумэкIы / More…
42. Iаеу / Iейуэ
Iаеу / Iейуэ I лъэшэу / лъэщу, хуабжьу, ХЬАЛЭЧЭУ / ХЬЭЛЭЧУ FENA HALDE II ÇİRKİN OLARAK, ÇİRKİNCE
43. Iажъэгъу / Iэжьэгъуэ
Iажъэгъу / Iэжьэгъуэ зэгъэкIужь / зэгъэкIуж, лIыкIо / лIыкIуэ, ( ЛЪЫКIУЭ) ARABULUCU (elçi, hakem)
44. Iазагъ(э) / Iэзагъэ
Iазагъ(э) / Iэзагъэ I сэнаущ YETE­NEK (ustalık) II IапэIасэныгъ HÜNER, MARİFET
45. IазапI(э) / IэзапIэ
IазапI(э) / IэзапIэ КЛИНИКЭ KLİNİK
46. IазашI(э) / IэзащIэ
IазашI(э) / IэзащIэ IазэшIэныгъэ зиI / IэзэщIэныгъэ зиIэ, IазэшIагъэ зиI / IэзэщIагъэ зиIэ, СПЕЦИАЛИСТ İHTİSAS SAHİBİ
47. Iазэ / Iэзэ
Iазэ / Iэзэ I USTA, UZMAN II ( IЭЗЭ) ÇIKIKÇI (usta, uzman, hekim) III узIаз / узIэзэ, узыгъоIаз / узыгъуэIэзэ, узфэIаз / узхуэIэзэ, узышъоIаз / узыфэIэзэ, ВРАЧ, ( IЭЗЭ / ВРАЧ) More…
48. IазэбзакIо / IэзэбзакIуэ
IазэбзакIо / IэзэбзакIуэ абзэфэIаз / зэгуэгъэжхуэIэзэ, ОПЕРАТОР CERRAH
49. Iазэгуадз(э) / Iэзэгуэдзэ
Iазэгуадз(э) / Iэзэгуэдзэ IазэкIгуащ(э) HEMŞİRE
50. Iазэгъу / Iэзэгъуэ
Iазэгъу / Iэзэгъуэ Iазэгъууц, фышхъо / хущхъуэ, ( ХЪУШВЫ) İLAÇ, DEVA, DERMAN , (Тхьэм уз / шхъо уигъэгъотэу Iазэгъу / фышхъо улъемыгъэхъу!: Allah dert buldurup derman aratmasın!: More…
51. Iазэгъупс
Iазэгъупс фышхъопс / хущхъуэ­пс ŞURUP
52. Iазэгъууц
Iазэгъууц I Iазэгъу İLAÇ, DERMAN II фышхъо / хущхъуэ текIутэн / ТЕКIЭН / ТЕУТХЭН İLAÇLAMAK
53. IазэгъушI
IазэгъушI IазэгъущапI, Iазэгъущ(э) фышхъошI ECZACI, ECZANE
54. IазэкIгуащ(э) / IэзэкIгуащэ
IазэкIгуащ(э) / IэзэкIгуащэ IазэшIгуащ(э) / IэзэщIгуащэ, Iазэгъус(э) / Iэзэгъусэ, Iазэгуадз(э) / Iэзэгуэдзэ, МЕДСЕСТРА HEMŞİRE
55. Iазэн / Iэзэн
Iазэн / Iэзэн (мэIазэ / мэIэзэ); еIа­зэн / еIэзэн (еIазэ / йоIэзэ); ( ЕIЭ­ЗЭРЭ); ешIэфын (решIэфы); ЕIЭЗЭ­КIЫН (еIэзэкIы / йоIэзэкI); гъэхъу­жьын / гъэхъужын (егъэхъужьы / егъэхъуж); More…
56. Iазэфэпх / Iэзэхуэпх
Iазэфэпх / Iэзэхуэпх хъужьрыпх PANSUMAN
57. IазэшI / IэзэщI
IазэшI / IэзэщI I гъозджэлэжь SANATÇI II шIыжьакIу / щIы­жа­кIуэ TAMİRCİ
58. IазэшIагъ(э) / IэзэщIагъэ
IазэшIагъ(э) / IэзэщIагъэ I ГЪУА­ЗДЖЭ SANAT II IазэшIэныгъ(э) / IэзэщIэныгъэ, СПЕЦИАЛИСТНОСТ İHTİSAS
59. IазэшIагъэ зиI / IэзэщIагъэ зиIэ
IазэшIагъэ зиI / IэзэщIагъэ зиIэ IазашI(э) İHTİSAS SAHİBİ
60. IазэшIэн / IэзэщIэн
IазэшIэн / IэзэщIэн (мэIэзашIэ / мэIэзащIэ) İHTİSAS YAPMAK
 to main page AboutTop 10FeedbackLogin  top of page
© 2008 AdminUser XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12