to main page
Ady-Tur_Huvaj
-
I
Ё А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Ч ЧI ЧА ЧИ ЧР ЧХ ЧЪ ЧЫ ЧЭ
selected terms: 185 page 1 of 10
1. Ч
Ч (чы) = Ç (çe):
2. ЧI
ЧI (чIы) – Ç’ ( sondan kesmeli / sıkmalı ve kalın ve sert bir çç’e sesidir)
3. чIадзэн / щIадзэн
чIадзэн / щIадзэн лъэхъощым HAPSEDİLMEK, (altına / içine atılmak)
4. чIапIэ / щIапIэ
чIапIэ / щIапIэ чIыпIэ / щIыпIэ YER, MEVKİ, MEKÂN
5. чIапцIэ
чIапцIэ шхъонтIэшIункI / щхъуантIэкIыфI YEŞİL (koyu ~)
6. чIы / щIы
чIы / щIы I чIыгу / щIыгу, чIыгулъ / щIыгулъ YER, TOPRAK II чIыгу / щIыгу, ятIэ TOPRAK III чIыгу / щIыгу ARAZİ IV чIыгу / щIыгу KARA (toprak)
7. чIы кIыIу
чIы кIыIу щIы щIыIу YERÜSTÜ
8. чIы чIэгъ
чIы чIэгъ щIы щIагъ YERALTI
9. чIы шIуцI(э) / щIы фIыцIэ
чIы шIуцI(э) / щIы фIыцIэ KARA TOPRAK
10. чIыгу / щIыгу
чIыгу / щIыгу хьасэ / хьэсэ, ХЪЫСЭ, мэщыпI(э) / мэшыпIэ TARLA
11. чIыгу-жъогу / щIыгу-вэгу
чIыгу-жъогу / щIыгу-вэгу МЫЛЪКУ EMLAK
12. чIыгубай / щIыбей
чIыгубай / щIыбей щIыбэв / чIыг­у­бэжъу, бэжъу / бэв MÜMBİT
13. чIыгулъ / щIыгулъ
чIыгулъ / щIыгулъ YER, TOPRAK (~yüzey katmanı)
14. чIыгусыс
чIыгусыс чIыгырз / щIыгыз, щIыхъей ZELZELE
15. чIыгъур / щIыгъур
чIыгъур / щIыгъур чIыпIэгъур / щIы­пIэгъур KIRAÇ
16. чIыгъурышъо / щIыгъурыфэ
чIыгъурышъо / щIыгъурыфэ КАРТЭ HARİTA
17. чIыгъэр / щIыгъэр
чIыгъэр / щIыгъэр ГЪЭРХЭГЪЭГУ, ГЪЭРХЭКУ, КОЛОНИЯ SÖMÜRGE
18. чIыгъэшIу / щIыгъэфI
чIыгъэшIу / щIыгъэфI чIыгъэпщэр / щIыгъэпшэр ЕБЗ GÜBRE
19. чIыгырз / щIыгыз
чIыгырз / щIыгыз щIыхъей, чIыгусыс ZELZELE
20. чIыдагъ / щIыдагъэ
чIыдагъ / щIыдагъэ НЕФТ PETROL
 to main page AboutTop 10FeedbackLogin  top of page
© 2008 AdminUser XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12