to main page
Ady-Tur_Huvaj
-
I
Ё А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Х- ХА ХЕ ХИ ХО ХУ ХЪ ХЫ ХЬ ХЭ
selected terms: 649 page 1 of 33
1. Х-ХУ
Х-ХУ (хы-хуы) – X-XU (khe-khuı): İnce k+h karışımı bir sestir.
2. ХАБЗЭ
ХАБЗЭ I ( ХАБЗЭ / АЧIАС) ÖRF, ÂDET, GELENEK, TÖRE, KURAL II ( ХАБЗЭ), ЗАКОН KANUN, YASA III ГЪЭПСЫКI(Э), КЪЭРАЛ ГЪЭПСЫКI(Э), ( ХАБЗЭ / ЦIАС); РЕЖИМ DÜZEN, REJİM
3. ХАБЗЭIыхьэ / хэбзэIахь
ХАБЗЭIыхьэ / хэбзэIахь хэбзэфэт / ХАБЗЭхуэт, НАЛОГ VERGİ
4. Хабзэгъэпс / Хэбзэгъэпс
Хабзэгъэпс / Хэбзэгъэпс Хабзэгъэув / Хэбзэгъэуцу КЪЭРАЛ ХАСЭ YASAMA ORGANI
5. Хабзэгъэув / Хэбзэгъэуцу
Хабзэгъэув / Хэбзэгъэуцу Хэбзэгъэпс YASAMA ORGANI
6. хабзэжьрыпсэу / хэбзэжърыпсэу
хабзэжьрыпсэу / хэбзэжърыпсэу жъызикIас / жьызыфIэфI GERİCİ
7. хабзэлъ КЪЕКIУН / хэбзэлъ КЪЕКIУН
хабзэлъ КЪЕКIУН / хэбзэлъ КЪЕКIУН шIой ХЭКIЫН / фIей ~ ÂDET GÖRMEK
8. ХАБЗЭМ ТЕТ(эу) / ТЕТ(у)
ХАБЗЭМ ТЕТ(эу) / ТЕТ(у) зэпэш DÜZENLİ
9. хабзэмыдагъэ / хэбзэмыдагъэ
хабзэмыдагъэ / хэбзэмыдагъэ хабзэмыдэныгъэ / хэбзэмыдэныгъ хэбзэмыдагъэ ANARŞİ
10. хабзэмыдэуэ / хэбзэмыдэу
хабзэмыдэуэ / хэбзэмыдэу İLLEGAL
11. хабзэмыщIэ / хэбзэмышI
хабзэмыщIэ / хэбзэмышI ЗЭПIЭЗЭРЫТ KABADAYI
12. хабзэншэ / хэбзэнчъ
хабзэншэ / хэбзэнчъ EDEPSİZ (TÖREBİLMEZ)
13. хабзэншэ ЗЭКIУАЛI(Э) / хэбзэнчъэ ЗЭКIУАЛI(Э)
хабзэншэ ЗЭКIУАЛI(Э) / хэбзэнчъэ ЗЭКIУАЛI(Э) зэмышъхьагъусэ ЗЭКIУАЛI(Э) / зэмыщхьэгъусэ ЗЭКIУАЛI(Э), ЗИНЭ ZİNA
14. Хабзэнэхъыщхьэ / ХэбзэшъхьаI(э)
Хабзэнэхъыщхьэ / ХэбзэшъхьаI(э) ANAYASA
15. ХАБЗЭПЭС / хэбзэпэс
ХАБЗЭПЭС / хэбзэпэс ХАБЗЭдэщI / хэбзэдэшI, зэфэГЪУС / захуэГЪУСЭ, хыеГЪУС / хейГЪУСЭ, ПРОКУРОР SAVCI
16. хабзэхуэфI
хабзэхуэфI хабзэщIэкъу / хэбзэ­фэшIу, хабзащIэ / хэбзашI(э) ГЪЭСА(гъэ) EFENDİ
17. хабзэщI / хэбзэшI
хабзэщI / хэбзэшI хэбзэгъэпс YASAMA ORGANI
18. хабзэщIэкъу
хабзэщIэкъу хабзэхуэфI / хэбзэфэшIу ГЪЭСА(гъэ) EFENDİ
19. хабзэщIэныгъэ / хэбзэшIэныгъ(э)
хабзэщIэныгъэ / хэбзэшIэныгъ(э) HUKUK (~ bilimi)
20. хагъо / хагъуэ
хагъо / хагъуэ БАКТЕРИЕ BAKTERİ
 to main page AboutTop 10FeedbackLogin  top of page
© 2008 AdminUser XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12